Seurojen Palloliitto – kehitysohjelma

Seurojen Palloliiton palvelu- ja hallintomalliuudistus on jatkoa edellisellä strategiakaudella 2013-2016 käynnistettyyn kehityshankkeeseen. 
 
Hankkeen tavoitteena on toimintatapoja ja organisaatiorakenteita uudistamalla tehostaa jäsenseuroille tarjottavia palveluita sekä lisätä nykyisen (n. 120 htv) palveluorganisaation toiminnan vaikuttavuutta koko maan alueella hyödyntämällä aiempaa joustavammin koko henkilöstön osaamista nykyisiä aluerajoja laajemmin.
 
Uudistuksella reagoidaan toimintaympäristön muutoksiin ja jäsenseurojen muuttuviin tarpeisiin. 
 
(Suomalaisen jalkapallon ja futsalin toimintastrategia 2016-2020, s. 43)    
 
Liittohallituksen 12.3.2018 nimeämä Seurojen Palloliitto -kehityshankkeen ohjausryhmä:
Liittohallituksen edustajat: puheenjohtaja Ari Lahti, Kai Koskinen ja Ari Murtonen.
Muut jäsenet: Arto Havo, Juha Luusua, Reetta Peltonen, Teija Korpilahti, Risto Niva ja Auli Pitkänen.